Sprawozdania

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" w Skierniewicach z rok 2017.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja uzupełniające do Bilansu


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" w Skierniewicach z rok 2016.

Informacje Ogólne

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja uzupełniające do Bilansu


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" w Skierniewicach z rok 2015.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

Bilans Uproszczony

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" w Skierniewicach z rok 2014.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

Bilans Uproszczony

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" w Skierniewicach z rok 2013.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013

Bilans Uproszczony

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" w Skierniewicach z rok 2012.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012

Bilans Uproszczony

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa