O Nas

 


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Skierniewicach powstało w 1993r z inicjatywy grupy osób niepełnosprawnych. Jesteśmy organizacją pozarządową „non profit”, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej zarządu i członków.Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Od 1995 roku Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Skierniewicach, którego nadrzędnym celem jest prowadzenie oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutycznych wobec dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Skierniewice i powiatu Skierniewice. Jest to jedyna placówka na terenie miasta Skierniewice dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej w Skierniewicach liczy obecnie 127 członków. Należą do niego dorosłe osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju niepełnosprawnością (ruchową, psychiczną, intelektualną) ich rodzice, opiekunowie, a także inne osoby współpracujące z osobami niepełnosprawnymi.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu :
 • zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
 • osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych,
 • rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji,
 • obronę interesów osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia,
 • niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby charytatywnej,
 • prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych działalności opiekuńczej, leczniczej terapeutycznej, edukacyjnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej
 • przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej,
Fundusze na działalność organizacji stanowią:
 • składki członkowskie
 • wpływy ze zbiórek
 • darowizny, zapisy, dotacje,
 • inne wpływy
 • od 2013r -1% podatku dochodowego
Adres:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach

96-100 Skierniewice ul. Nowobielańska 92 B

Nr NIP 8361013212

Nr REGON 750424860

Nr KRS 0000104514 od 19.11.2012r. stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

 

Władze Stowarzyszenia:
Zarząd

Przewodnicząca - Bogumiła Krakowiak

Sekretarz - Halina Fortuna

Skarbnik – Sławek Stępniak

Członek Zarządu – Danuta Starzec

Członek Zarządu – Andrzej Madej

Główna Komisja Rewizyjna.

Przewodnicząca  - Marianna Wilczak-Kowalczyk

Członek  - Bożena Lesiak

Członek  - Zofia Trębska

 

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Koło Terenowe w Głuchowie, które liczy obecnie 58 członków. 
Zarząd Koła

Przewodnicząca  - Krystyna Szcześniak

Sekretarz  - Kazimiera Gołębiowska

Skarbnik  - Anna Kaczuba

Komisja Rewizyjna Koła

Przewodnicząca  - Teresa Marchowiecka

Członek  - Bożena Dudek

Członek  - Elżbieta Śliwka